mePE 0.9.11 WIP

Publikacja kolejnej wersji silnika mePE ma na celu realizację następujących zamierzeń:

  • rozbudowa spisów treści o listowanie materiałów nie będących artykułami, takich jak.: indeksy, spisy, wykazy i strony informacyjne,
  • prawidłowa obsługa systemu na smartfonach i tabletach, uzyskana dzięki optymalizacji arkuszy CSS oraz wprowadzeniu szablonów dedykowanych urządzeniom mobilnym,
  • wzbogacenie kodu o dedykowane publikacjom znaczniki, umożliwiające zaawansowaną indeksacje stron przez wyszukiwarki internetowe.

Zakres i aktualny stopień wdrożenia zmian:

  • optymalizacja silnika – wykonano 100%,
  • poprawienie znalezionych błędów – 100%,
  • rozbudowa zabezpieczeń – wykonano 100%,
  • obsługa urządzeń mobilnych – wykonano 100%,
  • listowanie materiałów dodatkowych – wykonano 100%,
  • implementacja znaczników danych strukturalnych – wykonano 100%.

Podgląd zmian:

pgo_mobile
mePE 0.9.11 – test na urządzeniu mobilnym

 

pgo_strdata
mePE 0.9.11 – test danych strukturalnych

 

pgo_addmatls
mePE 0.9.11 – listowanie globalnych materiałów dodatkowych

mePE 0.9.10

W trakcie prac nad kolejną rozwojową wersją silnika (o której można przeczytać dokładnie w wątku 0.9.11 WIP) wychwyciłem kilka błędów. Jeden z nich, okazał się być na tyle istotny, że należało poświęcić osobną wersję silnika, jedynie na jego wyeliminowanie.

W związku z powyższym informuję o wydaniu mePE w wersji 0.9.10, która naprawia błąd objawiający się nieprawidłowym wyświetlaniem szczegółów dotyczących pewnych / wybranych artykułów.

mePE 0.9.9

Na prośbę klienta rozbudowałem mePE dodając do silnika opcje zwiększające jego elastyczność i  bezpieczeństwo. Choć zmiany są dość istotne, to z uwagi na ich charakter, niniejsza wzmianka to wszystko co chcę i mogę napisać w poruszonym temacie.

Po dokładnych testach zmiany zostaną wprowadzone w stabilnej odsłonie mePE,  natomiast równolegle do wspomnianego, rozpoczynam prace nad kolejną, tym razem nie tak enigmatyczną wersją rozwojową, w której planuje wprowadzić następujące zmiany.