Wspieramy PSEmu.pl

W ramach prowadzonych działań motkar.net wspiera poświęcony emulacji, polski serwis PSEmu.pl, zapewniając ze swej strony:

  • dedykowane rozwiązania mWPi;
  • platformę rozowjowo-testową;
  • wsparcie techniczne;
  • drobną pomoc finansową;

… jak również dobre słowo oraz najlepsze życzenia w tym sprawnego powrotu do sprawności oraz samych sukcesów w przyszłości.

Zostaw komentarz